Lớp Beauty Retouch online

5,000,000

Lớp Beauty Retouch online

5,000,000

Lớp Beauty Retouch:

Bạn sẽ được học về các kỹ thuật retouch da chuyên nghiệp: Frenquency, Dodge & Burn… Một quy trình khép kín bài bản để có thể tự mình thực hiện retouch một bức hình beauty tiêu chuẩn.