LỚP HỌC BLEND MÀU HDR WEDDING ONLINE

5,000,000

LỚP HỌC BLEND MÀU HDR WEDDING ONLINE

5,000,000

Đây là lớp học chuyên đề về HDR wedding, một lớp học được tổng hợp từ nhiều bài hướng dẫn các môi trường khác nhau, qua đó bạn có thể chủ động thực hiện được màu sắc ảnh HDR trên từng môi trường.

Đây là lớp học chuyên đề về HDR wedding, một lớp học được tổng hợp từ nhiều bài hướng dẫn các môi trường khác nhau, qua đó bạn có thể chủ động thực hiện được màu sắc ảnh HDR trên từng môi trường.