LỚP HỌC HẬU KỲ ONLINE V2 (Capture one nâng cao)

10,000,000

LỚP HỌC HẬU KỲ ONLINE V2 (Capture one nâng cao)

10,000,000

Là một lớp học đầy đủ về blend màu, đặc biệt tối ưu hóa trên Capture One. Khóa học giúp bạn hiểu sâu làm sao để tạo ra màu sắc đẹp trên một bức ảnh, cách làm sao để đọc màu sắc từng vùng và đưa màu sắc vào từng vùng của ảnh. Qua đó giúp bạn kiểm soát màu sắc từng vùng hiệu quả.

 

Lớp học online có thể xem lại nhiều lần, đồng thời trong thời gian học được suport bởi giảng viên bên học viện.