Ứng dụng Adobe lẻ

500,000

Ứng dụng Adobe lẻ

500,000

 

Thông thường App lẻ bán trên Adobe có giá 20$/ tháng, tương đương với khoảng 5,6 triệu/ năm. Tại Zinble Shop bạn chỉ cần trả 500k/ năm cho mỗi ứng dụng nhé!

 

Thông thường App lẻ bán trên Adobe có giá 20$/ tháng, tương đương với khoảng 5,6 triệu/ năm. Tại Zinble Shop bạn chỉ cần trả 500k/ năm cho mỗi ứng dụng nhé!