Ứng dụng Pixcake

3,000,000

Ứng dụng Pixcake

3,000,000

Là một ứng dụng AI hàng đầu tại Trung Quốc, Zinble Academy đã có chứng nhận cung cấp (mua và bán lại cho cộng đồng nhiếp ảnh dịch vụ tại Việt Nam), đồng thời sẽ được cài phiên bản tiếng Việt cho người dùng. Việc hợp tác trên vốn dĩ do Zinble Academy đại diện cho một tổ chức doanh nghiệp lớn, mua với số lượng người dùng nhiều. Vì vậy, Zinble Academy chủ động được trong việc cung cấp số lượng cho khách hàng theo yêu cầu.

 

Pixcake là sản phẩm của Shenzhen Sweet Technology Co., Ltd 像素蛋糕隶属于深圳像甜科技有限公司!

Là một ứng dụng AI hàng đầu tại Trung Quốc,  Zinble Academy đã có chứng nhận cung cấp (mua và bán lại cho cộng đồng nhiếp ảnh dịch vụ tại Việt Nam), đồng thời sẽ được cài phiên bản tiếng Việt cho người dùng. Việc hợp tác trên vốn dĩ do Zinble Academy đại diện cho một tổ chức doanh nghiệp lớn, mua với số lượng người dùng nhiều. Vì vậy, Zinble Academy chủ động được trong việc cung cấp số lượng cho khách hàng theo yêu cầu (trong đó có thể mua theo thuê bao tháng hoặc theo số lượng ảnh).

App này sẽ theo chi phí sử dụng hàng tháng hoặc theo số lượng ảnh.